Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Legi

LEGEA 155 din 12 iulie 2010, rep., actualizată, a poliției locale;
LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 rep. pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socialã, a ordinii şi liniştii publice;
LEGEA nr. 60 din 23 septembrie 1991 rep. privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 rep., actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 rep., actualizată, privind protejarea monumentelor istorice;
LEGEA nr. 12 din 6 august 1990 rep. privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
LEGEA nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control;
LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007 actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 actualizată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 actualizată, serviciilor comunitare de utilităţi publice;
LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 rep., actualizată, serviciului de salubrizare a localităţilor;
LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 actualizată, privind transportul în regim de taxi şi în regim de inchiriere.

Hotărâri de Guvern

H.G. nr. 348 din 18 martie 2004 actualizată, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
H.G. nr. 128 din 30 martie 1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;
H.G. nr. 349 din 21 aprilie 2005 actualizată, privind depozitarea deşeurilor;
H.G. nr. 147 din 26 martie 1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice.

Ordonanţe de Guvern (O.G)

O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor
O.G. nr. 99 din 29 august 2000 rep., actualizată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

Ordonanţe de Urgenţă (O.U.G)

O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 rep., actualizată, privind circulaţia pe drumurile publice;
O.U.G. 195 din 22 decembrie 2005 actualizată, privind protecţia mediului;
O.U.G. nr. 155 din 21 noiembrie 2001 actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Codul civil

Legea nr.287/2009 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte acte normative-legi, hotărâri ale guvernului, ordonanţe de guvern, ordonanţe de urgenţă ale guvernului, precum şi alte hotărâri ale Consiliului Judeţean, Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului Orașului Huedin pentru care este abilitat primarul şi împuterniciţii acestuia.

Hotărâri Consiliul Local Huedin (H.C.L)

Hotărârea nr. 58 din 2019 privind aprobarea faptelor de natură contravențională (deșeuri menajere)

Hotărârea nr. 62 din 2017 privind aprobarea faptelor de natură contravențională (natură comercială)

Tranducere
error: Content is protected !!