Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

În domeniul ordine și liniște publică

-asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice pe raza orașului Huedin;

-desfășurarea în bune condiții a manifestațiilor publice organizate în spațiul public pe raza orașului Huedin;

-prevenirea faptelor antisociale;

-limitarea cerșetoriei;

-asigurarea însoțirii și protecției reprezentanților Primăriei în vederea executării unor controale sau punerea în executare a unor Hotărâri ale Consiliului Local;

-respectarea normelor legale privind deținerea câinilor, precum și a gestionării câinilor fără stăpân;

În domeniul circulației pe drumurile publice

-fluidizarea traficului rutier și pietonal în centrul orașului prin acțiuni de informare și activități specifice;

-reducerea numărului de proprietari de autovehicule care nu respectă normele legale privind circulația pe drumurile publice(parcarea,oprirea,staționarea în locuri nepermise);

-reducerea numărului de proprietari de autovehicule care nu respectă normele legale privind accesul pe anumite străzi în zilele de marți când este organizată piața;

-reducerea numărului de pietoni,bicicliști,conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală care circulă neregulamentar pe drumurile publice;

În domeniul disciplină în construcții și afișajul stradal

-stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire;

-stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale,fără expertize tehnice;

-verificarea împreună cu Serviciul Urbanism a încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară;

-respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a repara și a consolida imobilele;

-respectarea legilor în vigoare cu privire la amplasarea panourilor publicitare și a firmelor luminoase;

În domeniul protecției mediului

-eliminarea depozitărilor ilegale de deșeuri menajere,industriale sau de orice fel pe raza orașului Huedin;

-respectarea graficului de ridicare a deșeurilor menajere de la populație și agenții economici,a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi,de către firma de salubritate;

-organizări de șantier dotate corespunzător pentru a se preântâmpina  poluarea mediului;

-menținerea curățeniei în interiorul și în preajma clădirilor aparținând instituțiilor publice și a persoanelor fizice;

În domeniul control comercial

-respectarea prevederilor legale cu privire la existența  documentelor necesare funcționării unităților economice;

-activitatea de comerț stradal să se desfășoare numai în locuri autorizate;

-verificarea utilizării de dispozitive  de cântărire omologate și verificate metrologic;

-respectarea prevederilor legale privind eliberarea acordului de funcționare și aprobarea orarului;

SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ

Tranducere
error: Content is protected !!