Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home

Poliția Locală își desfăşoară activitatea în baza Legii nr.155 din 12 iulie 2010, republicată, care se completează cu Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliţiei locale-H.G. nr.1332 din 23 decembrie 2010.
În orașul Huedin, Poliţia Locală este un serviciu care face parte din Aparatul de Specialitate al Primarului, în conformitate cu HCL nr.13 din 28.01.2011, în cadrul căreia acţionează 10 angajaţi
şi este organizată în şase domenii:
– ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
– circulaţia pe drumurile publice
– activitatea comercială
–  protecţia mediului
– disciplina în construcţii şi afişajul stradal
– evidenţa persoanelor
– alte domenii stabilite prin lege
Conform art.2 din Legea nr.155/2010, Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea:
a) în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive, ale administraţiei publice locale
b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei locale.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia locală cooperează cu structuriile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, in condiţiile legii.
Cetăţenii oraşului Huedin pot depune sesizări şi reclamaţii în scris la sediul  serviciului Poliţie locală din cadrul primăriei oraşului Huedin cât şi la numerele de telefon: 0264351431, 0759042958, 0759042959

Serviciul poliţienesc este asigurat între orele 06:00-22:00

SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ

Tranducere
error: Content is protected !!